Kustvisie Zeeland

 Samen sterk voor de Zeeuwse kust.


Met het opstellen van een visie hoe we de kwaliteiten van onze Zeeuwse kust kunnen behouden zijn we in maart 2016 van start gegaan.

En dat is gelukt. Door de wil en inspanning van alle kustpartners ligt er nu een Zeeuwse Kustvisie. 

Om te komen tot een gezamenlijke visie hebben alle partners keuzes moeten maken. Dat is niet altijd makkelijk maar het zorgt er wel voor 

dat we nu een gedragen visie hebben, waarin alle partners zich herkennen.

Daarmee is Zeeland de eerste provincie met een ondertekende Kustvisie.

Een resultaat dat we samen bereikt hebben en waar ik als gedeputeerde van Zeeland trots op ben! 

In de visie hebben we vastgelegd hoe we omgaan met de ontwikkeling, bescherming en versterking van onze Zeeuwse kust. 

Onze kust is ons belangrijkste kapitaal. De ligging is ideaal, een groen blauwe oase, tussen de Randstad, Brabant en de Belgische steden. 

Onze kust is een aantrekkelijk recreatiegebied, bevat mooie natuur en beschermt ons tegen water. 

Van groot belang om te behouden, te beleven en te versterken. 

De Kustvisie is tevens de Zeeuwse uitwerking van het Kustpact dat we met het Rijk hebben afgesloten. Als overheden gaan we de komende tijd

de afspraken uit de visie verwerken in onze beleidsplannen. Voor de Provincie is dat het Omgevingsplan 2018. 

Samen hebben we een mooi resultaat bereikt voor de Zeeuwse kust, hiervoor wil ik alle partners hartelijk bedanken! 

 

Carla Schönknecht

 

Gedeputeerde 

Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

De Kustvisie is beschikbaar via de website van de Provincie Zeeland www.zeeland.nl