De VVD wil de VVV in het MuZeeum.

De VVD vraagt aan het college waarom de VVV nog niet in de binnenstad van Vlissingen in het MuZEEum aan de Nieuwendijk is gevestigd. Zo’n 45.000 bezoekers per jaar vragen informatie bij de VVV in Vlissingen. En waarom is het rapport van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) over dit onderwerp nog steeds niet beschikbaar voor de raadsleden?