Democratie

Stemmen voor vrijheid en democratie

Stemmen noemen we ‘het feest van de democratie’. Niet iedereen denkt daar zo over. Eén van de redenen is dat veel kiezers onvoldoende beseffen wat democratie voor ons in deze tijd betekent.

Democratie wil zeggen dat wij allemaal gezamenlijk en gelijkwaardig de baas zijn over het land. Het bestuur laten we aan deskundigen over. Zij worden gecontroleerd door onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad, provinciale staten en parlement. Daarom is het kiezen van deze vertegenwoordigers zo belangrijk.

Democratie zoals wij die kennen is in veel landen niet vanzelfsprekend. Daar mogen we best eens bij stilstaan. Democratie is een bestuursvorm die ons als burgers van Nederland maximale vrijheid en medezeggenschap geeft. Niet alleen bij verkiezingen, maar elke dag. We kunnen op vele manieren onze mening geven en invloed uitoefenen. Daar moeten we als burgers wel iets voor doen. Het bewaken en in stand houden van de democratie is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Bezoek eens een gemeenteraadsvergadering, leg contact met het gemeenteraadslid waarop u heeft gestemd of maak een afspraak met de fractie van uw partij. Contact leggen door een e-mailtje te sturen kan ook. Stem bij voorkeur op iemand die u kent en die uw vertrouwen waard is. Het contact tussen kiezers en gekozenen is de zuurstof voor de democratie!

Er wordt vaak gemopperd over de kloof tussen de burgers en het uitvoerend bestuur. Dat laatste is in de gemeente het college van burgemeester en wethouders. Aan die toenadering moet aan beide kanten worden gewerkt. Hoe? Bijvoorbeeld via de gemeenteraad. Deze onderhoudt namens ons het contact met het college én met de burgers. Ook ziet de gemeenteraad erop toe dat er vanuit het college van B&W goed wordt gecommuniceerd met de bevolking. Deze ‘scharnierfunctie’ van de gemeenteraad is dus ook belangrijk.

 Politiek is weerbarstig. ‘Zoveel hoofden zoveel zinnen’, zeggen we. Besluiten zijn vaak een compromis en moeilijk uit te leggen. Onze samenleving is ingewikkeld en onoverzichtelijk geworden. Juist daarom hebben we goede en ervaren vertegenwoordigers nodig die scherp aan de wind kunnen zeilen, sterk zijn in communicatie en pal staan voor onze belangen. Wij moeten daarom als burgers van onze kant onze  vertegenwoordigers kritisch blijven volgen. Op 21 maart krijgen we weer de kans een sterke gemeenteraad te kiezen. U stemt toch ook?

Het is goed ons te realiseren dat we in een uniek land leven. Al heel vroeg ontstond in ‘de Lage Landen’ het besef dat wij mensen een eigen wil hebben, zelf kunnen nadenken en niet de wil van de vorst of de kerk klakkeloos hoeven te accepteren. Daarin liepen we in de wereld van toen voorop!

Willem van Oranje liet zich er 450 jaar geleden door inspireren. Hij werd leider van het verzet tegen de onmenselijke onderdrukking door de strenge Spaanse koning die over ons regeerde. Hij vocht voor vrijheid, gelijkheid en verdraagzaamheid. Hij organiseerde eenheid tussen de verschillende gewesten waar Nederland toen uit bestond. Toen hij door de koning vogelvrij werd verklaard, accepteerden we het tirannieke gezag van de machtige vorst niet meer. Wij waren in 1581 de eerste in de wereld die dat durfden!

In onze onafhankelijkheidsverklaring, het Plakkaat van Verlatinghe, stond letterlijk dat niet de onderdanen er zijn voor de vorst, maar de vorst voor de onderdanen. Dat was het begin van onze westerse democratie! Nederland richtte volgens dat principe een eigen staat in: een republiek zonder koning of president, maar met een Staten Generaal als hoogste gezag. Dat bestond nog nergens! We waren voor veel landen een voorbeeld. Pas sinds 1815 bestaat het huidige Koninkrijk der Nederlanden. Door het aannemen van vele wetten zijn we in de 20e eeuw een volwaardige democratie geworden.

Maar een democratie is nooit af. Daar moet continu aan worden gewerkt. Op 21 maart mogen we weer een volgende stap in de goede richting zetten voor vrijheid en democratie! Is dat geen feest?

 

Otto van der Leer