Debat in Ter Reede

© Jacqueline van der Leer

Maandag 12 maart kwamen alle 13 partijen die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen aan het woord in een debat in Ter Reede. Het publiek bestond voor het grootste gedeelte uit senioren en die wilden met name weten wat de verschillende partijen doen voor de ouderen. Albert van der Giessen van de VVD benadrukte dat ook ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning willen blijven wonen in een veilige omgeving. De VVD pleit voor levensloopbestendige woningen, meer camera’s, BOA’s en politie op straat en locaties in de buurt waar de ouderen naar toe kunnen voor een gezellig samenzijn. Dus het is belangrijk om, zelfs al zijn we een artikel 12 gemeente, voldoende accommodaties te laten staan waar verschillende verenigen gebruik van kunnen blijven maken. Dit is ook belangrijk om de vereenzaming tegen te gaan. 

Marianne Stijnman haakte in bij de discussie over de WMO. Het zou veel beter zijn het keukentafel gesprek over te laten aan professionele zorgverleners en dus niet aan medewerkers van de gemeente. Op die manier wordt WMO-geld effectiever besteed, zeker in complexe situaties.