Radio debat bij Omroep Zeeland.

Tijdens het radiodebat van 16 maart op Omroep Zeeland kreeg Albert van der Giessen de kans nog eens een paar punten naar voren te halen die voor de VVD-Vlissingen belangrijk zijn. Helaas zet de beeldvorming de kiezer vaak op het verkeerde been. De VVD is voor betere samenwerking tussen de gemeenten op Walcheren en eigenlijk is de commotie over de Trekdijk niet nodig: in Oost-Vlissingen is plaats genoeg voor de beoogde industrie.  In interviews van Omroep Zeeland reageerden veel Vlissingers negatief op het binnenstadbeleid van de gemeente. Zij maken zich zorgen over het verloren gaan van de Vlissingse identiteit. Ook het behoud van het Nollebos leeft sterk bij de inwoners. De VVD heeft deze punten in haar programma uitgebreid benoemd en staat achter deze kritiek. Maar al te vaak verschuilt de gemeente (en de coalitie) zich achter de artikel-12 status. We moeten niet vergeten dat het economisch weer goed gaat, dat veel zaken kunnen worden opgelost door het anders en beter te organiseren, de werkeloosheid afneemt en er hard wordt gewerkt om werkzoekenden naar een baan te begeleiden. Er is grote behoefte aan mensen in de technische sector, in de zorg en in de horeca. Veel plannen moeten nu eindelijk samenkomen in een gezamenlijke visie en de VVD wil zich daar sterk voor maken. Daarom heet ons programma: ‘Met volle kracht vooruit!’