Verkiezingsdebat

Op maandagavond 19 maart vond in het Vlissingse stadhuis het lijsttrekkersdebat plaats in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart. In vier ronden werd over actuele thema’s gedebatteerd: het afstoten van accommodaties, de plannen voor het Scheldekwartier, het behoud van cultuur en het betrekken van de inwoners bij nieuwe projecten. De meningen liepen over het algemeen niet erg ver uiteen en vuurwerk bleef uit. Iedere spreker had wel eigen accenten, waarbij ook de aandacht werd gevestigd op behoud van het Nollebos, de financiële situatie in Vlissingen, het tekort aan betaalbare woningen en de zorg voor senioren. Er kwamen vooral veel voorbeelden langs waarin het in de afgelopen periode fout is gegaan, waarna de nog zittende wethouders-lijsttrekker zich geroepen voelden de verwijten te nuanceren of te corrigeren. Aan het slot konden de 13 deelnemers aan het debat zich nog onderscheiden door een twee-minuten-pitch. Een mooie afsluiting, hoewel de ruim aanwezige achterban zijn keus natuurlijk al had gemaakt.

Albert van der Giessen vroeg als één van de weinigen aandacht voor veiligheid, de positie van de ondernemers, de leefbaarheid van de binnenstad en wees op het succes van het MuZeeum, waarvan het voortbestaan voorlopig is gewaarborgd. In dit verband pleitte hij met enkele anderen voor stimulering van meer toerisme. Het leek erop dat het merendeel van de Vlissingers daar niet op zit te wachten.  

‘Wie is er voor meer hotels in de stad?’, was de vraag aan het publiek. Er gingen bedroevend weinig handen de lucht in.

Stimulering van het toerisme door meer ‘beleving’, behoud van mooie evenementen en meer hotelaccommodatie voor overnachting, congressen en trainingen kan de economische situatie aanmerkelijk verbeteren. Vlissingen bevindt zich wat dat betreft op een A-locatie. Met zijn historische nalatenschap en verhalen over een roemruchte verleden heeft de stad goud in handen. Met de goede aanpak leidt deze stimulering tot meer inkomsten voor ondernemers en voor de gemeente. De opbrengst aan toeristenbelasting blijft in Vlissingen mijlenver achter bij Veere. Dat kan en moet beter!