vragen RvO “Parkeren in het centrum”

Artikel 34-vragen RvO “Parkeren in het centrum”


Geacht college,

Vlissingen ontwikkelt zich volop. Het centrum wordt letterlijk volgebouwd. Parkeerterreinen verdwijnen voor woningbouw. En daarbij wordt niet gedacht aan de rol die Vlissingen wil invullen als toeristische en fijne stad om te wonen en te werken.

Hierover willen wij de volgende vragen stellen:

Veel parkeerplaatsen zijn en worden opgeofferd voor woningbouw en aanleg van wegen. Hoeveel parkeerplaatsen zijn verdwenen en verdwijnen de komende jaren, terwijl daarentegen meer bewoners zich in de binnenstad zullen gaan vestigen?

Is er een visie op het gebied van parkeren ten opzichte van het toenemend aantal inwoners, bezoekers van B&B’s, hotelgasten en arbeidsmigranten in het centrum en het toenemend aantal dagtoeristen dat Vlissingen beoogt te trekken naar de binnenstad?

Door de geplande woningbouw worden verschillende parkeerplaatsen opgeofferd, zoals de Stenenbeer, Koningsweg, parkeerplaats tegenover Damen, enz. Worden deze parkeerplaatsen in gelijke aantallen gecompenseerd en waar?

Ons inziens zou het een goed idee zijn om een transferium voor werknemers in het centrum, niet zijnde winkeliers, in te richten. Dit verlaagt de parkeerdruk voor inwoners in het centrum. Deelt het college onze mening en  wordt dit transferium onderdeel van het parkeerbeleid?

Hoeveel vergunningsparkeerplaatsen zijn er aanwezig in het centrum?

Hoeveel parkeervergunningen, inclusief dag- en dagdeelvergunningen zijn er uitgegeven in het centrum?

Hoeveel ontheffingen zijn afgegeven aan bedrijven (bijv. Damen) waarvan het personeel gebruik maakt van parkeerplaatsen in het centrum?

Ook de winkeliersvereniging (VOC) maakt zich zorgen over het afnemend aantal parkeerplaatsen in het centrum. Men vreest dat dagtoeristen geen parkeerplaats meer kunnen vinden in het toeristische (hoog)seizoen. Luistert het college naar deze zorgen van de VOC en hoe wordt inhoud gegeven aan het begrip voor deze zorgen?

Wij zien uw inhoudelijke antwoorden op al onze vragen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie VVD, Tamara Vork-Ritter en Albert van der Giessen

Fractie SGP, Lilian Janse van der Weele en Cor Tromp