Artikel 36-vraag Panorama

Fracties SGP en VVD


Artikel 36-vragen in Commissie Ruimte 13 januari 2022


Panorama Walcheren in Machinefabriek


Van het bestuur van Panorama Walcheren is een brief ontvangen dat zij per 17 mei 2022 uit de Machinefabriek moeten vertrekken. Het gebruiksrecht wordt dan beƫindigd. Met betrekking tot dit gegeven hebben wij de volgende vragen:


Wanneer wordt exact gestart met de renovatie van de Machinefabriek? Graag (desnoods vertrouwelijk) documentatie doen toekomen m.b.t. opdrachtgeving.

Indien nog niet bekend is wanneer de renovatie van de Machinefabriek start, waarom houdt het college star vast aan 17 mei 2022, wetend dat Panorama Walcheren nog geen alternatieve locatie heeft gevonden?

Indien de renovatiewerkzaamheden aan de Machinefabriek veel later starten dan 17 mei 2022, is het college bereid een coulante en gastvrije houding te betonen richting Panorama Walcheren en het gebruiksrecht te verlengen?

Panorama Walcheren is aangemerkt als museum. Te verwachten is dat dit meer bezoekers zal trekken. Hoe waardeert het college dit en hoe geeft zij daar inhoud aan?

Welke acties heeft het college al ondernomen om dit museum niet dakloos te laten worden na 17 mei 2022 en voor Vlissingen te behouden?


SGP, Lilian Janse-van der Weele en Cor Tromp

VVD, Tamara Vork-Ritter en Albert van der Giessen