Amendement Kanovijver

Amendement behorende bij raadsvoorstel [nr. 2.1.]


Vaststelling integraal Streefbeeld Nollebos en Westduinpark – Alternatieve locatie Kanovijver


De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 22 juni 2021Constaterende dat

Het Nollebos en Westduinpark vele stakeholders en soms tegengestelde belangen kennen.

Het huidige streefbeeld een streefbeeld is en geen uitvoeringsplan. Er hierdoor nog veel ruimte is voor afwijkingen van dit streefbeeld in later stadium (al dan niet met nieuwe voorstellen richting de gemeenteraad).

Er al wel alle ruimte geboden wordt in het Streefbeeld om de locatie van de Kanovijver te verplaatsen naar het parkeerterrein onderaan de Boulevard.


Overwegende dat

Deze alternatieve locatie ten koste gaat van de parkeercapaciteit vlakbij de Boulevard.

Deze parkeercapaciteit hard nodig is voor onze strand-, boulevard-, en restaurantbezoekers wanneer de Boulevard zelf gesloten is voor autoverkeer.

Een parkeerplaats ter compensatie creëren op de huidige locatie van de Kanovijver niet optimaal is vanwege de grotere loopafstand naar stranden, boulevards en restaurants.


Besluit derhalve:

 

Het voorliggende raadsbesluit met betrekking tot de alternatieve locatie te laten vervallen.

 

En gaat over tot de orde van de dag. 


Naam en ondertekening

Cor Tromp

Lilian Janse