Amendement Nollebos

Amendement behorende bij raadsvoorstel [nr. 2.1.]


Vaststelling integraal Streefbeeld Nollebos en Westduinpark – Maximale breedte en materialisatie


De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 22 juni 2021Constaterende dat:

De gewenste, geasfalteerde hoofdroute in het streefbeeld nooit is besproken tijdens de eerste drie werksessies in het participatieproces,

Deze hoofdroute, voor velen onverwacht, werd gepresenteerd tijdens de vierde sessie,

Paden die geschikt zijn voor zowel fietsers als voetgangers erg breed worden om te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen,

De som van die  breedte 4,5 tot 5 meter breed is.


Overwegende dat

Er weinig draagvlak is voor deze hoofdroute

Er in de huidige situaties voldoende fietspaden zijn, inclusief mountainbike-parcours


Besluit derhalve:

De gewenste hoofdroute uit het streefbeeld te schrappen

De bestaande wandelpaden niet worden uitgevoerd in asfalt of beton, maar andere harde natuurlijke materialen (bijvoorbeeld vermalen schelpen of dolomiet split), geschikt voor rolstoel, rollator, kinderwagen en voetganger, zodat dit beter past bij de uitstraling van het bos en park.

De route naar de skatebaan vormt een uitzondering hierop. Het wegdek dient te passen in de omgeving en daarom niet in grijstinten gekleurd te zijn.


En gaat over tot de orde van de dag. 


Naam en ondertekening

Cor Tromp

Lilian Janse